werkwinkel

Wat zijn de belangrijkste functies van de Werkwinkel? 

  • het 'één-loket-systeem' door het aanbieden van een basisdienstverlening. Niet enkel de werkzoekenden kunnen er terecht voor informatie (hoe moet je solliciteren, welke opleidingen kan je volgen, hoe zit de werkloosheidsreglementering in elkaar…), maar ook als werkgever krijg je de nodige info over het opstellen van vacatures, het selecteren van geschikte kandidaten…
  • een pakket nieuwe duurzame werkgelegenheid aanbieden, waarbij ook aandacht gaat naar de zogenaamde kansengroepen.

Alle werkzoekenden, werknemers en werkgevers kunnen hier dus terecht voor de diensten van VDAB, GTB- en OCMW-trajectbegeleiding. 

Waar kan je ons bereiken?