vacature deskundige sociaal werk - thuiszorg

Wij zoeken momenteel 

deskundigen sociaal werk (Bv)

om huidige en toekomstige openstaande vacature(s) in contractueel en/of statutair dienstverband op korte termijn (halftijdse vacature in de thuiszorg) in te vullen in de teams thuiszorg en bejaardenzorg. We leggen een werfreserve aan.

Taken

 • voeren van sociaal onderzoek vanuit multidisciplinaire invalshoek
 • informeren en gericht doorverwijzen van cliënten
 • opstellen van een hulpverleningsplan
 • opmaak en presenteren van sociale verslagen aan het bijzonder comité
 • communicatie van de bestuursbeslissing aan de hulpvrager
 • uitvoering van opdrachten en projecten m.b.t. verschillende aspecten in de thuiszorg en/of bejaardenzorg
 • beheer van wachtlijsten van zorgaanvragers/residenten

Voor deze functie beschik je onder meer over volgende kwaliteiten

 • je gaat gericht op zoek naar verwachtingen en noden van de cliënten/residenten
 • je luistert effectief naar anderen en begrijpt ook achterliggende boodschappen
 • je pakt problemen systematisch aan en benadert ze vanuit verschillende invalshoeken
 • je gaat correct om met vertrouwelijke informatie
 • je verandert je werkplanning in functie van nieuwe prioriteiten en wijziging van opdrachten
 • je bent ondernemend en kan ook projectmatig aan de slag
 • je respecteert de afspraken en procedures van de organisatie en handelt in het belang daarvan
 • je bent voldoende kritisch over je eigen functioneren
 • je werkt gestructureerd ook bij stressvolle situaties
 • je past je communicatiestijl aan de doelgroep aan en je geeft je eigen visie op een respectvolle en diplomatische manier
 • je werkt vlot met Word, Excel en hebt de competentie om taakspecifieke programma’s aan te leren

Vereisten

 • je bent in het bezit van hetzij:
  • een bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma:
   • onder gelijkgeschakeld wordt verstaan het diploma van maatschappelijk assistent van voor de invoering van de BAMA-structuur (afgeleverd voor het academiejaar 2004-2005)
  • en bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma:
   • onder gelijkgesteld wordt verstaan het diploma van sociaal verpleegkundige van voor de invoering van de BAMA-structuur (afgeleverd voor het academiejaar 2004-2005)
 • slagen in een aanwervingsexamen bestaande uit een schriftelijke proef, een mondelinge proef en psychotechnische proeven
  Indien er meer dan 30 geldig ingediende kandidaturen zijn, wordt eerst een preselectie georganiseerd.

Aanbod

 • een salarispakket op Bv-niveau met periodieke verhogingen. Bruto maandwedde voor een voltijdse functie: minimum 2 412,49 euro – maximum 4 064,97 euro.
 • enkel relevante werkervaring verworven bij een ander openbaar bestuur kan worden meegerekend!
  • een flexibel werkregime met ruimte voor persoonlijke invulling, een gunstige verlofregeling, maaltijdcheques van 8 euro, fietsvergoeding, terugbetaling kosten openbaar vervoer, gratis hospitalisatieverzekering en voor de contractuelen een aanvullend pensioen.
 • Voor deze functie wordt een werfreserve aangelegd voor 3 jaar.

Hoe solliciteren?

Je kan niet meer solliciteren. De uiterste datum voor de indiening van je kandidatuur was maandag 9 oktober 2017

Bij wie kan je terecht voor meer info tijdens de kantooruren ? 

 • Taakinhoud: Evelien Vaes - 011 49 22 30
 • Arbeidsmodaliteiten: Betsy Billen - 011 49 20 56