vacature administratief medewerker

Momenteel zijn wij op zoek naar een

Administratief medewerker
Cv – contractueel – diverse functies 

Aanleg werfreserve voor 3 jaar

Taken

 • Als administratief medewerker kan je ingezet worden in verschillende beleidsdomeinen en teams in onze organisatie: secretariaat, financiën, patrimoniumbeheer, vergunningen, cultuur, sport,...
 • Je voert binnen je team administratieve en ondersteunende taken uit, waarvan de inhoud erg afhankelijk is van de producten en diensten die je team aflevert aan interne of externe klanten.
 • Mogelijke taken zijn: de opmaak en opvolging van dossiers, de opmaak van nota’s en verslagen, beheer van briefwisseling, verwerken van bestelbons en facturen, beheer van reservaties, verzamelen en verwerken van gegevens…

Voor deze functie beschik je onder meer over volgende kwaliteiten:

 • Je werkt steeds klantgericht en hebt oog voor kwaliteit en nauwkeurigheid in je werk.
 • Je stelt je loyaal en respectvol op naar collega’s en werkt op een constructieve manier samen.
 • Je kan je eigen taken zelfstandig plannen en organiseren en houdt je aan de opgelegde timing.
 • Je communiceert correct en duidelijk in de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je handelt steeds in functie van de organisatie en draagt onze waarden mee uit.
 • Je hebt voldoende kennis van Outlook, Word en Excel en bent gemotiveerd om specifieke software aan te leren, noodzakelijk voor de uitvoering van je job.

Vereisten

 • Je bezit minstens een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift dat toegang geeft tot een betrekking van niveau C.
 • Je slaagt in het aanwervingsexamen bestaande uit een schriftelijke proef, een mondelinge proef en psychotechnische proeven. Indien er meer dan 30 kandidaten zijn wordt eerst een preselectie georganiseerd.

  De eerste examenronde is voorzien op vrijdag 17 november 2017 om 8 uur in het Cultuurcentrum Casino, Varenstraat 22A in Houthalen-Helchteren.

Aanbod

 • Een salarispakket op Cv-niveau met periodieke verhogingen. Bruto maandwedde voor een voltijdse functie : minimum 1.889,55 euro – maximum 3.458,36 euro.

Enkel anciënniteit verworven bij een ander openbaar bestuur kan worden meegerekend!

 • Een flexibel werkregime met ruimte voor persoonlijke invulling, een gunstige verlofregeling, maaltijdcheques van 8 euro, fietsvergoeding, terugbetaling kosten openbaar vervoer, gratis hospitalisatieverzekering en een aanvullend pensioen.
 • Voor dit profiel wordt een werfreserve aangelegd voor 3 jaar.

Hoe solliciteren?

Je hebt 3 mogelijkheden:

 1. Via dit formulier
 2. Stuur je sollicitatiebrief met een afschrift van je diploma en behaalde certificaten aangetekend naar:

  College van Burgemeester en Schepenen
  NAC - Pastorijstraat 30 in 3530 Houthalen-Helchteren

 3. Dien je kandidatuur met afschrift van diploma en behaalde certificaten in bij de onthaalbalie in het NAC tijdens de openingsuren. Je krijgt een ontvangstbewijs.

Uiterste datum voor de indiening van je kandidatuur: Woensdag 25 oktober 2017. Datum van ontvangstbewijs of postdatum geldt als bewijs.

Bij wie kan je terecht voor meer info ?

Christel Thijs – 011 49 20 65