tweede leven voor pomphuis langs Kolenspoor

Het schepencollege keurde een bestek goed voor de opmaak van een bouwfysische studie van het voormalige pomphuis aan de Laambroekvijvers. De Provincie Limburg beschouwt dit gebouw als een kans om een invulling te geven aan de Mine Trail of Mijnroute. Deze route past perfect in het Kolenspoorproject

Het pomphuis dateert van 1939. Van hieruit pompte men koelwater uit de bestaande vijver naar de steenkoolmijn. Na de mijnsluiting geraakte het pomphuis in verval.

Het fietspad dat deel uitmaakt van het toeristisch fietsroutenetwerk, loopt vlak lang het pomphuis. Ideaal dus om er een trekpleister van te maken voor fietsers en toeristen.

De Mijnroute zal de verschillende mijnsites met elkaar verbinden via het bestaande fietsroutenetwerk. Gedeeltelijk zal de nieuwe route over het voormalige kolenspoor lopen. Het is belangrijk dat de bouwfysische studie aangeeft of het technisch en financieel mogelijk is om het pomphuis een toeristisch-recreatieve functie te kunnen geven.

pomphuis