sociale tewerkstelling

In onze gemeente bevinden zich ook diverse sociale tewerkstellingsprojecten.

Een greep uit het aanbod: