kolenspoor city project: workshops

In onze gemeente wordt er nage­dacht over de toekomst van Centrum-Zuid, De Plas en de bouw van een biomassahub in Europark. We onderzoeken hoe we onder andere water, biomassa en hernieuwbare energie meer plaats kunnen geven in onze gemeente. Scholen, verenigingen en bedrijven wor­den uitgenodigd om aan de workshops deel te nemen.

Ook jij bent welkom om mee te doen

We organiseren een open denktank op maandag 20 maart om 20 uur in het atrium van het NAC. Iedereen is welkom om deel te nemen. Inschrijven bij Line Verbeke.

Contact: line.verbeke@quarante.be 

Meer info: www.projectkolenspoor.be