jeugd

Zowel het team doelgroepenwerking, het team cultuur en jeugd, het Cultuurcentrum Casino als het OCMW hebben heel wat te bieden voor kinderen en jongeren, gaande van vrijetijdsbesteding tot kinderopvang, preventie en onderwijsbegeleiding. 

Jongeren die zelf activiteiten of projecten willen organiseren, kunnen rekenen op financiële en inhoudelijke ondersteuning via het team cultuur en jeugd.

Wil je informatie over de soorten jeugdwerkorganisaties in het algemeen, kan je terecht op www.ambrassade.be.