investeringen in onze gemeente

Tijdens de laatste gemeenteraad van 2014, op 19 december, stelde de bestuursmeerderheid van Houthalen-Helchteren zijn meerjarenplan 2014-2019 voor. Kortom, de raming van de inkomsten en de uitgaven voor de volgende 5 jaren.
In dit plan is 14 miljoen euro vervat om te investeren in nieuwe projecten. 

Verkeer

 • Verbetering Weg naar Zwartberg in Houthalen-Oost: 600 000 euro. De gemeente onderzoekt of de verkeerslichten aan de Tulpenstraat kunnen vervangen worden door een rotonde.
 • Afwerken van het fietspad op de Donderslagweg tot aan Genk. Ter hoogte van de Hengelhoefdreef komt een beveiligde oversteek.
 • Herinrichting van de Koolmijnlaan: 800 000 euro. Tegelijkertijd wordt onderzocht of versterking met een handelskern mogelijk is. 
 • Gebruik van SALK-middelen voor een rotonde op het kruispunt Herebaan-Oost-Europark, een brug aan het kruispunt Grote Baan-Koolmijnlaan, herinrichting van het kruispunt Heidestraat-Grote Baan en verbreding van de Grote Baan in Helchteren.
 • Onderzoek verkeersveiligheid Lillosteenweg.

Sport
Elke wijk krijgt degelijke voetbalaccommodatie.

 • Nieuwbouw voor Park FC.
 • Kunstgrasveld voor Houthalen VV en FC Helson.
 • Renovatie lokalen FC Eendracht.

Bedrijfsterreinen

 • Studie uitbreiding Centrum-Zuid met 10 ha in de Brugstraat. Carrosseriebedrijf Viceconte bouwt al een nieuwe hal in het gebied Hoevereinde.
 • Opwaardering industrieterrein Europark.

Kern- en handelsversterkende initiatieven

 • Subsidies voor handelaars die de gevels van hun panden willen renoveren.
 • Bevorderen van kern- en handelsversterkende initiatieven.

Meer woongelegenheid

 • Afwerken van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen: Ringlaan, Steenhovenstraat en Brelaarheide.
 • Woonproject 'mijnpark' aan het NAC.
 • Ontwikkeling woonzone Muveld.
 • Aanpak van leegstand en verbetering leefkwaliteit in kwetsbare wijken.

Verenigingslokalen

 • Verbetering Chirolokalen Helchteren. 75 000 euro.
 • Heropbouw lokalen Chiro Meulenberg.
 • Jeugdlokaal aan FC Eendracht.
 • Jeugdhuis in Houthalen-Centrum (mijnsite).
 • Afwerking polyvalentie zaal Lillo.

Seniorenzorg

 • Onderzoek naar uitbreiding zorgcampus Vinkenhof met serviceflats of rusthuisbedden.

Contactinformatie