Het gemeentebestuur bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Zij worden om de 6 jaar verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
De gemeenteraad vergadert maandelijks. In principe is dit elke vierde donderdag van de maand.
Het college van burgemeester en schepenen komt in principe wekelijks samen op maandagnamiddag.

Het OCMW wordt beheerd door de OCMW-raad.

De OCMW-raad vergadert maandelijks. In principe is dit elke derde donderdag van de maand.